Lysenergi

Elektromagnetisk stråling
Bølgemodellen
Synligt lys´ spektrum
Partikelmodellen
Det elektromagnetiske spektrum

Elektromagnetisk stråling

Synligt lys er elektromagnetisk stråling. Andre eksempler på elektromagnetisk stråling er infrarød stråling (varmestråling), ultraviolet stråling, mikrobølger, radio- og TV-signaler og røntgenstråling.

Alle typer af elektromagnetisk stråling kan beskrives som en bølgeudbredelse af svingende elektriske og magnetiske felter. Der findes også en helt anden model til at beskrive elektromagnetisk stråling med. Disse to modeller kan hver for sig kun beskrive visse egenskaber ved strålingen. For at få en komplet beskrivelse må man anvende begge modeller.

[ Top ]

Bølgemodellen

Elektromagnetisk stråling er bølger, der i lufttomt rum udbreder sig med lysets hastighed c = 3,0 . 108 m/s.

Bølger er karakteriseret ved bølgelængden l, der er afstanden mellem to bølgetoppe (eller to bølgedale) og frekvensen f, der er antallet af bølgetoppe, der passerer et bestemt sted. Frekvens måles i svingninger pr. sekund, der også kaldes Hertz, 1 Hz = 1 s-1.


Sammenhængen mellem bølgelængde og frekvens er givet i bølgeligningen

c = l . f     

c = 3,0  . 108 m/s er lysets hastighed i lufttomt rum
l  er bølgelængden i m 
f er fotonens frekvens i Hz

Heraf ses, at bølgelængden og frekvensen er omvendt proportionale, altså jo større bølgelængde des mindre frekvens og omvendt.

ËRegnemaskinen herunder omregner mellem bølgelængde (m) og frekvens (Hz). Indtast en af  værdierne i felterne herunder og klik udenfor boksen, så beregnes den anden.

[ Top ]

Synligt lys´ spektrum

Sendes hvidt lys gennem et tresidet glasprisme, vil lyset splittes op i dets farvebestanddele, der tilsammen udgør det hvide lys´ spektrum. Hvidt lys er altså sammensat af mange forskellige farver, hver med sin karakteristiske bølgelængde og frekvens.
Synligt lys er en lille del af det elektromagnetiske spektrum.

Du kan få vist bølgelængen og frekvensen ved at føre musen hen over billedet herunder.

 

Bølgelængden er : nm   (nanometer)
Frekvensen er :  THz   (terahertz)

[ Top ]

Partikelmodellen

Elektromagnetisk stråling består af en type partikler kaldet fotoner, der er energi-kvanter. Et energi-kvant er en (meget) lille energi-portion (kvantum). Fotonens energi er givet ved

E = h . f     

E er fotonens energi i J
h er fotonens frekvens i Hz
h = 6,63 . 10- 34 J . s kaldes Planck konstanten

Heraf ses, at fotonenergien er ligefrem proportional med frekvensen, altså jo større frekvens des større fotonenergi.

[ Top ]

Det elektromagnetiske spektrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ËIndtast en af de tre værdier i felterne herunder og klik udenfor boksen, så beregnes de to andre.


 

[ Toppen af siden ] [ Ordliste ] [ Tilbage til hovedsiden ]