Velkommen til

NatLex

Det er en god ide at starte med at vælge Introduktion, hvor det forklares, hvad NatLex er, og hvordan det er tænkt anvendt.


Seneste nyt:
Mættet vanddamp tryk (26. marts 2013)
Klimamodel (1.juli 10)
Partikelfysikkens standardmodel (9. juli 07)
Regnemaskine til omregning mellem vol% og masse% er forbedret (12. juni. 07)
Atmosfærekemi: Ozonlaget og ozonhuller (25.juli 05)

Oversigt

Stof
Stoffets byggestene
Det periodiske system
Mængdeberegning
Kemiske bindinger
Navngivning af kemiske forbindelser
Reaktioner
Reaktionsskemaer
Redoxreaktioner
Syrer og baser
Syre
Base
Svag og stærk syre
Amfolyt
OH, H2O og H3O+
Sure- og basiske opløsninger
Sure- og basiske opløsninger
pH-værdi
Neutralisation
Syre-base titrering
Titrering af en stærk syre med en stærk base
Titrering af en svag syre med en stærk base
Syre- og basestyrker
Titrering
Energi
Energi
Energibevarelse
Energikvalitet
Nyttevirkning
Entropi
Termisk energi
Kemisk energi
Elektrisk energi
Mekanisk energi
Lysenergi
Kerneenergi
Radioaktivitet
Ioniserende stråling
Nukleonbevarelse
Ladningsbevarelse
Alfa-henfald
Beta-henfald
Gamma-henfald
Neutronstråling
Kernekort
Stabilitetslinjen på kernekortet
Radioaktive familier
Henfaldsloven
Absorption af stråling
Biologisk virkning
Atmosfæren
Ozonhuller
Klimamodel
Datalister
Græsk alfabet
Præfikser
Ionliste
Syrer- og basers styrkekonstanter
Syre-base indikatorer
Entalpier
Brændværdier
Temperaturskalaer
Mættet vanddamps tryk
Energikvalitet
Ruhedsklasser
De 4 radioaktive familier
Links
Ordliste

Google
WWW http://www.natlex.dk

Henvis til NatLex

Antal besøgende siden 10. juli. 2007:      
eXTReMe Tracker